MÁRAMAROS VÁRMEGYE 1 településének pecsétje


MÁRAMAROSSZIGET Rendezett Tanácsú Koronaváros pecsétje


A városok jogi kategóriáinak magyarázata a Wikipédiában:

- Rendezett tanácsú város

- Szabad királyi város

- Törvényhatósági jogú város